ADO Vrouwen en Middin blijven samenwerken op maatschappelijk relevante thema’s

Op donderdag 11 maart jl. hebben Stichting Powervrouwen.nl, de maatschappelijke tak van ADO Den Haag Vrouwen, en Middin, een grote organisatie die met circa 3.000 medewerkers ondersteuning en zorg biedt in Zuid-Holland aan zo’n 5.000 cliënten met een verstandelijke beperking, hun bestaande overeenkomst verlengd om samen te blijven werken aan een aantal maatschappelijk relevante thema’s.Middin vindt het voor haar cliënten belangrijk om op alle vlakken zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Hierin is het deelnemen aan sportactiviteiten een belangrijk onderdeel, doordat dit aan meerdere vlakken van de kwaliteit van leven van de cliënt raakt: aan het gezondheidsaspect, het ontwikkelen van vaardigheden, en het aangaan van sociale interacties. Zeker in deze tijd vol met allerlei beperkingen door Corona is het een zaak dat we, zodra het weer mogelijk is, om de deelname aan (sport)activiteiten van de clientèle van Middin, mogelijk te maken.De samenwerking tussen Middin en ADO Den Haag Vrouwen zorgt ervoor dat de ADO-speelsters een rol blijven spelen in het aangaan van sportactiviteiten met cliënten van Middin. Doel hierbij is voor de cliënt het deelnemen aan een ‘normale’ sportactiviteit. Middin hoopt hierbij de vrijwilligers te enthousiasmeren voor een carrière in de zorg.